Det er nok teikningane vi hugsar best etter å ha lese boka om hesteskyssen frå Stryn til Otta.

Men så er då og forfattaren, Magne V. Kristiansen (50), best kjent som lærar og kunstnar i bygda han flytte til frå Vestfold i 1987. Kristiansen driv galleri AdFontes Kunst og Illustrasjon på Blaksæter. Halve boka – som mest liknar på ei barnebilet-bok, men likevel er for vaksne lesarar, er nemleg akvarellar med motiv frå reisa med hest for over hundre år sidan.

Av Boka sine vel 50 sider med reiseskildring er halvparten gjort med illustrasjonar frå slik det såg ut den gong for litt over hundre år sidan i Stryn, over Strynefjellet og i Ottadalen. Her er det mange illustrasjonar frå Ottadalen: Strynefjellsvegen, Gamle Grotli skysstasjon, frå Pollfoss, Lom prestegard før brannen i 1936 og frå Otta stasjon rundt 1900. Hestekyssen forbi Byrberget i Lom er på bokomslaget.

Kristiansen seier han har fått svært god hjelp med gamle foto og fakta for å kunne lage illustrasjonane så tidsrett som mogleg. Fargen på Otta stasjon den gongen er eit godt døme. Han var mørk i fargen, kanskje raud?

Fremst i boka står det takk til så vel journalist Kristian Hosar, fylkeskonservator og forfattar Arnfinn Engen og til Per Bakke i Sel historielag for god hjelp med faktaopplysningar på Opplandssida av fjellet.

Kristiansen vart ein gong fortalt reisehistoria om stortingsmann Rasmus P. Sindre og kona Gyda sin tur med hesteskyss over fjellet frå Stryn til Otta seinhausten 1900 av barnebarnet, Svein Sindre. Etter kvart kom han på å lage ei bok av denne reisa som nær hadde enda i tragedie for skysskaren, Endre Lien, då han møtte snøen på veg heim at frå Otta. Det var på hekta han kom heim att etter sju dagars reise.

Forfattaren seier han har lagt til noko fiksjon i kva dei prata om på turen. Her er for eksempel ein oppdikta diskusjon mellom Venstre-stortingsmannen Rasmus P. Sindre og presten i Lom om veg eller jernbane frå Otta til Stryn.