Lillehammerforfatteren har fulgt opp sin forrige utgivelse og skrevet det som nesten er blitt en liten detektivhistorie for ungdom. Vi følger 8. klassingen Vibekes jakt på sannheten når vennen og klassekameraten Pelle mistenkes for å ha lagt ut et kompromiterende bilde av ei jente på skolen, og siden har skrevet trusselbrev på nettet.

Det handler om internett, om sosiale medier som Facebook, om digitale mobiltjenester og mest av alt om nettvett og alt det gale som kan skje hvis man er uforsiktig i omgang med den nye teknologien. Det får Vibeke, Pelle, klassen, lærere og foreldre til de grader erfare.

Janne Aasebø Johnsen skildrer dette på fremragende vis.

Hun gir troverdighet til historien, og hun har åpenbart peiling på så vel sosiale medier som barne- og ungdomsmiljøet. Ikke så rart, kanskje siden hun er lærer ved en av Lillehammers barneskoler.

Det er ikke bare forfatterens innsikt i problemstillingen som gjør boka svært lesverdig; det er nesten like mye språket. Aasebø Johnsen skriver med veldig høy lesbarhet i form av presise og korte setninger og ikke for lange kapitler. Hun gjør språket like muntlig som når gutter og jenter i 14-årsalderen (8. klasse) snakker. Fortellingen har driv og en tydelig tråd med stor grad av troverdighet og realisme. Det som trekker en tanke ned er overflødige småord. Nå skal ikke denne anmelder skryte på seg feilfri prosa og gramatikk. Med det hadde gjort boka det lille hakket bedre om Johnsen hadde brukt objektsformen «ham» i stedet for «han», vært presis med svake og sterke verb, bøyd alle verb korrekt og skilt mellom da/når.