Gå til sidens hovedinnhold

Unikt historisk dokument

Artikkelen er over 13 år gammel

GERD-LIV VALLA Prosessen. Cappelen. Anmeldt av Asbjørn Ringen

Få bøker har fått mer omtale enn Gerd-Liv Vallas forsvarsskrift «Prosessen». I løpet av en uke er den endevendt, analysert, dissekert. Slik må det bli når boka er et ledd i den mest medieomtalte hendelsen i Norge på år og dag.

Boka kan vurderes med flere innfallsvinkler. Som lesning betraktet er den medrivende og spennende. Valla og hennes medforfatter, journalist Stian Bromark, beskriver i dagboks form hovedpersonens opplevelse av perioden fra Yssen-saken detonerte 10. januar til 9. mars da hun annonserte sin avgang som LO-leder. De finner også plass til å gå tilbake i tid for å få fram helheten i Vallas opplevelse av situasjonen, både på det politiske og menneskelige plan. Boka er velskrevet og lett tilgjengelig.

Som et menneskelig og historisk dokument er den unik. Dramaet hun gjennomlevde er uten like. En enorm mediestorm, sykdom, drapstrusler med derav følgende sikkerhetsopplegg - og et fall så stort fra maktens tinde til de dype daler at det nesten ikke er til å fatte. Gamle venner som vender henne ryggen. Og i boka bretter hun ut dette, hun skåner verken seg selv eller andre.

Boka er verdifull som ledd i historieskrivningen om en av de største kriser i LO's historie. Om det er moralsk forsvarlig å utlevere andre mennesker så mye som Valla gjør, avhenger av øynene som ser. Hun mener det fordi hun er offeret i en maktkamp som andre har initiert og slik sett har rett til å forsvare seg. Jeg mener at en leder av hennes format burde lagt bånd på seg.

Gerd-Liv Valla tar ingen selvkritikk på sentrale punkter. Selvrettferdigheten er så sterk og påtrengende at den svekker troverdigheten. Vi som har sett dette dramaet fra utsiden, har vondt for å tro at alle andre enn hun selv og noen støttespillere er ute etter å ta henne uten saklig grunn. Men at Yssen-saken alene var tilstrekkelig årsak til hennes fall, er det vanskelig å tro. Den utløste nok bare en kjedereaksjon av både politiske og personlige prosesser, med media som en viktig katalysator.

Denne prosessen forstår vi nok mer av etter å ha lest boka. Men det betyr ikke at Gerd-Liv Valla står igjen som et uskyldig hvitt lam og at alle hennes motstandere er hensynsløse ulver.