LILLEHAMMER: Rundt 2.300 boliger er i kategorien flermannsbolig eller småhus, inkludert boliger i bofellesskap. 19.500 er eneboliger. Det går fram av SSBs oversikt over boligmassen i 2014.

Les også: De vil bo sentralt og lettvint

Flest eneboliger i Dovre

Andelen leiligheter og flermannsboliger varierer mye fra kommune til kommune. Mens disse to kategoriene til sammen utgjør om lag 8 prosent av boligmassen i Dovre, Lesja og Ringebu, er andelen leiligheter og flermannsboliger 15 prosent i Nord-Fron. Vågå har 16 prosent leiligheter og flermannsboliger. I Sel er andelen 12 prosent.

Kommunen som har færrest eneboliger sammenlignet med andre boligtyper, er Lom. Her er 19 prosent av boligmassen flermannsboliger eller leiligheter.

Boliger tilrettelagt for bofellesskap er medregnet i kategorien.

Les også: – Viktig å bygge riktige boliger

Lillehammer

Lillehammer er den eneste kommunen som har færre eneboliger enn andre boligtyper. Her utgjør leiligheter, flermannsboliger og bofellesskap 52 prosent av boligmassen.

Ifølge SSBs oversikt over boligmassen, er det bare i Lillehammer, Gausdal og Øyer det er blitt flere leiligheter de siste fem årene. Disse kommunene skiller seg også ut når det gjelder økning i antall to- eller flermannsboliger.