Den gamle banken blir spisested – og på sikt bryggeri

Ut med gamle sedler og løsmynt. Inn med mat, drikke og kultur. Banklokalene i Heidal gjennomgår stor forandring i disse dager.