Kan få opsjon på kjøp av Shelltomta på Otta

Selskapet Storsvingen AS, som har bygd ut deler av Otta brygge, kan få opsjon på kjøp av viktig tomt i Otta sentrum.