Bolighuset på Jens rives - flislageret vokser til 3.000 tonn

Et landemerke langs E6 i Dombåsbakkene blir borte nå som bolighuset ved det gamle småbruket Jens blir revet.