I Norddalen er tendensen motsatt. Her står eneboliger for 35 prosent av den totale boligøkningen, ifølge SSBs statistikk.

Generelt bygges det lite nytt. Derfor er det viktig at det som bygges er riktig, mener rådgiver Per Erik Fonkalsrud ved regionalenheten i Oppland fylkeskommune.

Les også: De vil bo sentralt og lettvint

Ifølge en nasjonal undersøkelse er leilighet den mest foretrukne boformen blant voksne og eldre som ønsker å flytte. Unge ønsker seg i større grad enebolig. På Bo- og byggmessen som nylig ble arrangert på Ringebu, presenterte han tall fra Prognosesenteret som viser at det vil være behov for å bygge 25 leiligheter – og ingen eneboliger – årlig i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron de neste 15 årene.

Les også: Ni av ti boliger er eneboliger

Bakgrunnen er den store overvekten av små husholdninger kombinert med stor vekst i de eldre aldersgruppene.

Fonkalsrud tror trenden i Gudbrandsdalen er den samme som i midtdalen.