Boligprisene falt 0,7 prosent i juli, korrigert for sesongvariasjoner, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Nominelt falt prisene med 1,1 prosent i juli, som normalt er en måned med lav aktivitet i eiendomsmarkedet. Den svake utviklingen i juli må anses som en korreksjon etter en prisutvikling på forsommeren som var sterkere enn ventet, mener administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han venter at prisutviklingen blir korrigert opp i august, men poengterer uansett at den underliggende trenden i bolig markedet er moderat prisvekst.

Svakt til å være juli

Dette en svak utvikling, selv til å være juli. Det er det ingen tvil om. men utviklingen følger to sterke måned, i mai og juli. Da er det ikke spesielt overraskende at det kommer en korreksjon, sa Dreyer da han presenterte Eiendom Norges månedlige prisstatistikk mandag formiddag.

Boligprisene er nå 1,6 prosent høyere enn for et år siden. Så langt i år har prisene steget med 4 prosent på landsbasis. Siden prisene normalt faller i andre halvår, anslår Eiendom Norge at prisveksten ender på 3 prosent.

Mest opp på Romerike

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Romerike med en oppgang 0,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg med en nedgang på 1,3 prosent.

– I juli har det som normalt vært store regionale forskjeller i prisutviklingen, men vi venter at disse vil bli korrigert i august. Det er svært små forskjeller i den underliggende pristrenden rundt om i landet, noe som illustreres av at tolvmånedersveksten i de seks største byene alle er moderat i kombinasjon med stor aktivitet, avslutter Dreyer.

Sterkest tolvmånedersvekst hadde Bodø med 4,5 prosent, mens Drammen hadde den svakeste veksten, med en nedgang på 0,8 prosent.