Gunnar Tore Stenseng skal ha så mange takk for et godt vinkla innlegg om sin befatning med med trafikksikkerhet i GD, et betimelig innlegg fra en politiker med lang erfaring, som begrunner behovet for bomveger for å få redusert dødstallene på våre veger.

I Gausdal fikk vi en bomveg som vi nå har hatt gleden av i mange år. Det er mange år siden jeg har sett en kritisk merknad, den er billig å bruke, og står seg godt etter 10 års bruk. Vi nyter en god ordning via Autopass, som gir oss halv pris!

I GD 7. juni gir Jostein Hernæs oss en god vinkling omkring alle de klager vi hører fra Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, der bompenger er noe mer enn det vi i Gausdal definerer som bomveg.

De store byene er vant til å få så mye gratis, at når de må betale for nye og rydde opp i gamle synder, så får de angst. Selv om de får billige elbiler og rimelig passasje for disse.

I Gausdal har vi alltid måttet betale bomavgifter når vi skal inn på en skogsbilveg eller fjellveg, en liten stubb koster fra 20 til 100 kroner, og den blir aldri nedbetalt. Det er heller ikke ei krone i rabatt om du kjører elbil.

Ikke har vi kollektivtransport av betydning, dalen er lang og vegen humpete, og skal vi jakte eller fiske får vi en ny avgift å betale. Fossilt brensel må brukes på alle kjøretøy, og bygda med fjell er lang og bratt.

Kjøttetende rovdyr truer utmarksbruken. Kulturtilbudet er begrenset, mens de stor byer har alt og får godt med tilskudd for å gi borgerne gode tilbud.

Hva om vi i Bygde-Norge vil ha tilskudd til bomveger, fossilt brensel, reduserte strømavgifter, redusert skatt, og tilskudd for å forvalte naturen med beite, fiske, jakt, eller asfalt på skrøpelige fylkesveier?

Hernæs skriver om sutrefolket. Sutrefolket kommer og bygger hytter på våre jaktmarker, og slår opp skilt med "privat eiendom". Vi som har brukt marka til våre interesser, får ikke så mye som en mygg etter at grunneier og hyttefolket har delt verdien seg imellom. Den ikke jordeiende del av befolkningen mister sin tidligere bruk.

Er det noen som vil ta dette inn i sin tale til folket i det kommende kommunevalg?

Les også: Fremskrittspartiet forsøker å kjøpe velgerne tilbake

Les også: Viktige saker drukner i konflikter om bompenger