Det er ikke mulig å opprettholde dagens nivå på omsorgstjenestene når eldrebølgen slår inn om få år, mener ledelsen i Øyer kommune. Denne realiteten rammer nær sagt alle kommuner. Det vil mangle penger, og det vil mangle hender. Og jo lavere andel yrkesaktive innbyggere det er i en kommune, jo hardere vil smellen fra denne bomba oppleves.

Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) legger mer ansvar på hver enkelt av innbyggerne. Det handler om å ta vare på egen helse, og om å forberede seg på de store livsendringer det innebærer å bli gammel.

Dette har vært etablerte sannheter noen år. Framskriving av befolkningsstatistikk er både enkelt og presis viten

Det finnes ingen quick fix på problemene

skap. Det er atskillig vanskeligere å følge opp med gode og riktige grep.

I Øyer omtales det som venter som en økonomisk bombe. Både ny velferdsteknologi og bedre forberedte innbyggere kan dempe de sjokkbølgene som normalt følger av et ei bombe smeller. Det kan likevel ikke være tvil om at dette blir svært krevende, og det finnes ingen quick fix på problemene.

Det er viktig å involvere innbyggerne, slik politikerne i Øyer nå forsøker. Det er ikke mulig å møte disse enorme utfordringene uten å sørge for at innbyggerne forstår hva som venter.

Kommuner flest har velorganiserte og godt fungerende omsorgstjenester. Likevel ser vi for mange enkelteksempler på at alt ikke er godt nok. Samtidig er forventningene til hva et kommunalt apparat skal stille opp med høyere en noen gang. Vi heier på lokalpolitikere som tør å stå i tidenes vanskelige utfordringer for folkevalgte, og som møter folks skyhøye forventninger, fallende inntekter og økte kostnader med pågangsmot og ikke resignasjon.

Krevende for kommunene: – Det kan bli en økonomisk bombe