Da ordføreren i Sør- Fron hørte at det blir midlertidig slutt på å kreve inn bompenger for sideveger både på Hamar og i Ringsaker, ringte han umiddelbart FrP-politiker Tor André Johnsen. Stortingsrepresentanten heiv seg like gjerne i bilen og la inn et stopp i Gudbrandsdalen for å vise sin kampvilje.

De to politikerne er enige i at bommen bør fjernes. Ordfører Muriteigen viser naturligvis til at det er kostbart for innbyggerne som bruker vegen til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Dessuten har trafikken på vestsida, den såkalte baksidevegen, økt etter at nye E6 kom, fordi det ikke er noen bom der. Stor trafikk og høy fart er en utfordring for dem som bor og ferdes langs baksidevegen. Det er forståelig at bommen skaper frustrasjon.

Fjerning av bom vil øke trafikken gjennom tettstedene og skape trafikkfarlige situasjoner

Problemet er at fjernes bommen på gamle E6 skapes nye ulemper for innbyggerne. Flere biler vil begynne å bruke vegen og trafikken gjennom tettstedene Hundorp, Harpefoss og Vinstra vil øke. Det mangler tilbud til myke trafikanter mellom Harpefoss og Øya sør for Vinstra. Fylkesvegen her er forholdsvis smal og dårlig tilrettelagt for gående og syklende. Økt trafikk vil gjøre det mer risikabelt å ferdes langs vegen.

Beregninger viser at å fjerne sidevegsbom på strekningen vil øke den årlige samfunnsøkonomiske kostnaden med minst 2,2 millioner kroner som følge av økt ulykkesrisiko. Dette er ikke kun tall. Beregningen varsler at fjerning av bom vil ramme innbyggerne.

Det er mange hensyn som må vurderes når en bom skal fjernes. Ordførere kan få hjelp av ivrige Stortingspolitikere, selv om de ikke lenger sitter i regjering. Både Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune skal også si sitt i denne saken. Fylkestinget har vedtatt å utsette saken i påvente av dialog med samferdselsministeren og Nasjonal Transportplan. Fylkesrådmannens og samferdselsutvalgets innstilling er at sidevegsbommene bør beholdes. Det er ikke bare negativt for innbyggerne som bor og ferdes langs gamle E6.