Kommentar til Eivind Falks innlegg på gd.no den 17.08.2021. Debatten handler om elbiler er «nullutslippsprodukt» eller ikke.

At elbilene har miljømessige fordeler er skjønt enig om - det fremgår også i mitt inserat. Min opprinnelige overskrift var for øvrig «en god sak osv», men hvor redaksjonen endret den – hvilket de har anledning til å gjøre.

OECD-rapporten som jeg henviser til som dokumentasjon, ble omtalt i desember 2020, og inneholder opplysninger som så vel tilhengere som skeptikere/ motstandere av elbiler kan anvende, og hvor de ulike opplysningene i rapporten kan sette opp mot hverandre slik at den enkelte kan danne seg en mening på et nokså objektivt grunnlag.

Uomtvistelig dokumenterer OECD-rapporten at også elbiler har utslipp – men beskriver at biler på fossilt brennstoff har flere og andre typer utslipp.

Men det er langt fra «å bomme på målet» å hevde at elbiler også har utslipp – og at det dermed blir feil å markedsføre elbiler som et «nullutslippsprodukt».

Jørund Hassel, Lillehammer, stortingskand. for Ap i Oppland

Hassel bommer om elbil