I dag koster en tur Lillehammer-Hamar og tilbake kr 0 i bompenger. I løpet av neste år åpner ny firefelts veg Hamar-Moelv, og prisen går opp til kr 126. I løpet av det neste tiåret skal det i følge Nasjonal transportplan bygges ny Mjøsbru og firefelts veg videre forbi Lillehammer. Når hele E6-utbyggingen er fullført, må det kreves inn kr 250 i bompenger for den samme turen Lillehammer-Hamar-Lillehammer. Med på kjøpet får vi høgere fart, litt kortere kjøretid og litt høgere bensinforbruk.

Er det noen av Innlandets politikere som er villige til å se at E6-utbyggingen ikke tjener Innlandets befolkning, og følgelig bør stoppes før det er for sent? Ta med i betraktningen at det er gjort analyser som sier at den samfunnsøkonomiske nytten av utbyggingen Moelv-Ensby viser et negativt resultat på 5,9 milliarder (Prop. 119 S (2018–2019).