Bompengeopprør sprer seg utover landet, nye partier oppstår og skaper panikk i de etablerte partiene. I Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og flere andre byer skaper bompengeopprøret brudulje foran høstens kommunevalg. I Innlandet er det merkelig stille. Kan det skyldes at vi ennå ikke har sett noen bom her på våre kanter, mens i Bergen osv. er bomstasjonene i full gang med å kreve inn penger av bilistene?

Feilen med bompengeopprøret i de store byene, er at det kommer noen år for sent. For sent har folk oppdaget at de nye, store vegprosjektene som alle nyter godt av, koster penger. Når bygging er avslutta og pengene brukt, er det for sent å protestere. Gjort er gjort og spist er spist.

Vil det samme skje i Innlandet? Alle gleder seg til ny firefeltsveg mellom Moelv og Øyer. Ordførere, kommunestyrer og fylkesting applauderer fram prosjektet E6 Moelv-Øyer til 11,3 milliarder kroner. For sent oppdager vi at 5,5 av disse milliardene skal komme fra bilistene sjøl, og at en tur/retur Lillehammer-Moelv koster oss 124 kr i bompenger. (Elbiler slipper unna med en femtilapp.)

Feilen med hele E6-prosjektet er at det er så kraftig overdimensjonert i forhold til trafikkmengden. En tofeltsveg med midtdeler, bred vegskulder og hyppige forbikjøringsfelt, fartsgrense 90 eller 100 hadde gjort samme nytten. En slik veg hadde vi fint finansiert med statsbidraget på 5,8 mrd kr. – uten en krone i bompenger. Enda hadde det vært penger til overs for trafikksikkerhetstiltak i og rundt Lillehammer.

Det er gjort analyser av hvilken samfunnsøkonomisk nytte vi får av et vegprosjekt til 11,3 milliarder og fartsgrense 110. Regnestykket viser en samfunnsnytte på minus 5,9 milliarder. Du leste riktig, det står i regjeringens egen proposisjon nr. 119 S (2018–2019). For hver krone investert, taper samfunnet 58 øre. Det eneste som redder dette prosjektet, er bidraget fra bilistene.

Det er ikke vanskelig å spå at et bompengeopprør kommer også i Innlandet. Skulle vi for en gangs skyld være forutseende og rulle ut protestene nå, og ikke vente til gravemaskinene har gjort jobben og bomstasjonene er oppsatt og påslått?