Det er dessverre en stor fare for at Ap, Sp og de andre på ytterste venstre fløy vil innføre såkalt veiprising om de vinner valget. Situasjonen blir ikke bedre av at H, KrF og V også vil ha veiprising. Takket være FrP så er veiprising enda ikke utredet eller foreslått. Vi blokkerte for det da vi satt i regjering.

Det er dessverre et stort flertall for veiprising, eller for å utrede det. Veiprising innebærer at du som bilist må betale avgift til det offentlige for hver eneste kilometer du kjører, uavhengig av hvor du kjører og når du kjører. Om veiprising blir innført tvinger staten deg til å installere en brikke med GPS-sender i hver eneste bil du kjører. Da blir du konstant overvåket og staten har kontroll på hvor du har kjørt, hvor langt du har kjørt, når du har kjørt og hvilken type bil du kjører.

Det spiller ingen rolle om bilen er ny, gammel eller en historisk veteranbil. «Alle skal jo med». Det skremmer oss i FrP at alle de andre partiene på Stortinget ønsker å innføre et slikt ekstremt overvåkingsregime. Det er ingen andre land i verden som har innført denne galskapen og det er heller ingen grunn til å innføre det i Norge.

Dette vil i praksis bli evigvarende bompenger på alle veier.

Dagens bommer kan vi grovt sett dele i to. Bommene i byene, de såkalte bypakkene, er i evigvarende bommer hvor inntekter går til finansiere ulønnsom kollektivtransport, sykkel og gange og begrense bilbruken. Det er i seg selv helt uvirkelig at bilistene skal finansiere tiltak som både gjør det vanskelig å kjøre bil og i tillegg forhindrer deg i å kjøre bil i byområder.

De andre bommene, utenfor byene, bruker man for å finansiere et konkret veiprosjekt. Disse bommene står ifra 10 til 15 år og når gjelden i prosjektet er nedbetalt, så fjernes bommene.

Men med veiprising så får man «evigvarende bompenger» – over alt, også på veier som for lengst er bygget og betalt. Det skal heller ikke mye fantasi til for å se for seg at avgiftskåte politikere, som vil ha mere penger, gradvis vil skru opp km-takstene. Vi i FrP er ikke så lettlurte. Vi kjenner lusa på gangen.

Vær også klar over at veiprising kan komme i tillegg til flere av dagens bilrelaterte avgifter. Med «klimabrølet» i bakgrunnen, vil norske politikere fortsette å øke bilutgiftene for folk flest.

Bortsett fra da FrP hadde samferdselsministrene, så har norske bilister dessverre alltid vært en melkeku for staten. Veiprising ville gjøre det lettere for staten å fortsette å melke bilistene.

Bompenger og veiprising er også usosialt. Både med bompenger og med veiprising må alle betale like mye, helt uavhengig av inntekt og betalingsevne.

FrP sier klart nei både til bompenger og veiprising. Det er et offentlig ansvar å finansiere det offentlige veinettet. Bilistene må betale mindre, ikke mer.

Tor André Johnsen, stortingsrepresentant, FrP