Hvis den "fattige alenemora med bil" er hovedforklaringen til at vi skal droppe bompenger, er jeg redd det er «fattige» alenemødre uten bil som må ta regningen. Og den må de dele sammen med mange andre som ikke engang har råd til å ha egen bil.

Ofte skyves alenemødre og andre med dårlig råd foran i diskusjonen om bompenger. Viljen til å betale bompenger er for tiden lavt. De fleste vil at veger skal finansieres over skatteseddelen. Vi velger da å overse det faktum at finansiering av veger over skatteseddelen vil innebære at de med lavest inntekt i samfunnet må betale for en veg de trolig ikke bruker. Partier og grupper som vil fjerne bompenger må fortelle oss andre hvordan de kan rettferdiggjøre at folk som ikke har råd til å ha bil et sted i landet skal betale for nye motorveger et annet sted i landet.

Hovedproblemet med bompenger er ikke bompenger i seg selv, men innretningen og årsaken. Et system der det er vilkårlig hvem som må betale kan det gjøres noe med. En ordning med vegprising der folk i områder med dårlig kollektivtilbud betaler mindre enn bilister i storbyene er en løsning. Men det er den massevis motorvegutbyggingen regjeringen har satt i gang som er det største problemet. Når folk i tillegg må kjøre på humpete lokalveger for å komme seg fram til motorvegen har de fleste mistet motivasjonen til å betale bompenger på vegen til bomstasjonen.

Den massive mengden bomstasjoner vi har fått i Norge de siste årene er et resultat av FrPs iver etter å stadig bygge nye motorveger. Bilistene betaler ikke lenger bompenger for å kjøre på veger vi har behov for, men for å finansiere FrPs valgkampløfter. Skal vi få slutt på bompenger må vi få slutt på den massive motorvegutbyggingen som FrP har satt i gang. Å tro at vi kan bygge milevis med 4-felts motorveger uten bompenger vil være å lure seg selv.

Den storstilte motorvegutbyggingen som FrP og regjeringen har satt i gang i regi av Nye Veier er dyrt, både for staten og for bilistene. Samfunnet kan ikke i lengden bære de store kostnadene og bilistene vil ikke. Det er på tide å starte en diskusjon om nytten av denne pengebruken når vi vet at vi har et enormt vedlikeholdsetterslep på det øvrige vegnettet vårt, som «tilfeldigvis» ikke er eid av staten, men av fylkeskommuner og kommuner med en stram lommebok.

Hvis staten hadde brukt sin andel av kostnadene for bygging av nye motorveger til å vedlikeholde lokalvegene våre, kunne vi fått mer ut av pengene og uten bompenger. Den 44 km lange motorvegen som er planlagt fra Moelv til Øyer er beregnet til å koste 11 milliarder kroner. Statens andel er 5,6 milliarder mens resten skal dekkes av bompenger. Hadde vi droppa bompenger og brukt 5,6 milliarder til å vedlikeholde lokalvegene våre kunne vi f.eks. ha oppgradert ca. 450 km av det lokale vegnettet i regionen, eller asfaltert alle fylkesvegene i hele Innlandet og likevel sittet igjen med minst 600 millioner kr. Med 600 millioner kunne Siv Jensen ha revet ned 3 ganger så mange bomstasjoner som hun har satt av penger til.

Den siste tidens bompengeopprør har vist at viljen til å betale bompenger for å finansiere FrPs valgkampløfter ikke er så stort. Kanskje de store vegpengene heller skulle vært brukt til å vedlikeholde de vegene vi har?