Bompenger er en usosial skatt. Alle betaler like mye, - uavhengig av inntekt, formue og behov. De som skal på hytta i helga betaler like mye pr tur som de som kjører til jobb hver dag.

De som er velstående nok til å skaffe seg el-bil, får kjøre gratis gjennom bommen, - mange i biler som med vanlig avgiftsnivå ville ha koster halvannen million.

 

Bompenger er en måte å finansiere veibygging på. Veibygging som i de aller fleste andre land blir finansiert over det vanlige statsbudsjettet.

Sett bort fra i de største byene er ikke bompenger noe miljøtiltak, men kun en metode for å betale bygging av veien.

 

Bompenger hos oss er ikke noe miljøtiltak for å få ned personbiltrafikken. Da måtte man ha satset  betydelig på bedre og  gratis kollektivtransport i tettstedene og utforsket andre løsninger i distriktene, for eksempel som de nå tenker på i Øyer med alternativ transport fra toget til hyttene. I dagens Norge er bilen en nødvendighet i distriktene. Å bygge ut bomveier er derfor en dårlig skjult skatteøkning som slår dårligst ut for oss med normale eller dårlige inntekter.

For å få ned bruken av vogntog til langtransport må vi bygge ut toget, med dobbeltspor mellom nord og sør, og mellom de største byene i landet.

 

Rødt mener at bompengeordninga må avvikles, og at veibygging bør dekkes over statsbudsjettet, ut i fra nytte og miljøvurderinger.