GAUSDAL: To dager etter at årsmøte i Oppland Ap, med støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, vedtok at det må til en ny kurs i landbrukspolitikken, er det årsmøte i Oppland Bondelag i Gausdal. Der holder Trond Ellingsbø sin siste tale som fylkesleder. Nå er det nestleder Kristina Hegge som overtar.

Den avtroppende bondelagslederen er ikke bare glad for Arbeiderpartiets nyorientering som slår fast at utviklingen i norsk jordbruk preges av overproduksjon, gjeldsvekst, fallende sjølforsyning og for dårlige inntektsmuligheter. Og at årsaken er jordbrukspolitiske virkemidler som er utformet for å støtte opp om volumproduksjon med billig kraftfôr, tilskudd til volum og statlig investeringsstøtte til kapasitetsøkning i nye storfjøs. Ap vil vri tilskuddene vekk fra volum og over på jord. Tilskuddene skal brukes til å gjennomføre samfunnsoppdraget. Importert kraftfor må ned til et minimum.

GD mener: Årets jordbruksoppgjør har konturer av en regjeringskrise i seg

– Vi har en god dialog på Ap og den må videreføres. Men nå kan det landbrukspolitiske forliket mellom Ap og de andre på rødgrønn side settes i spill. Med det politiske flertallet vi har på Stortinget, er ikke dette rett tid for å reformere landbrukspolitikken fullstendig. Vi vet hva vi har og det er en bra modell. Men det er for lite penger, sier Ellingsbø.

For lite penger

– Hvorfor er en annen kurs så vanskelig å fordøye?

– Det er vanskelig å fordøye at vi skal være så uenige om hvordan systemet fungerer. Det er ikke systemet som er problemet, men at det er underfinansiert Jeg tror det er livsfarlig å endre grunnpilarene i dagens landbrukspolitikk. Det som er viktig at vi har tollvern, politiske vedtak på Stortinget om at landbruket støttes med budsjettpenger og at samvirkeorganisasjonene har markedsreguleringen. At det er vi selv som har ansvaret for overproduksjon burde politikerne applaudere, i stedet for å ødelegge det.

Enighet gjør sterk

– Hva er viktig å få sagt på ditt siste årsmøte som leder?

– At politikken er i stadig utvikling Det er systemet og det vi oppnår som er det viktige. Vi må ikke sette enigheten vi har om landbruket i Norge på spill. Så lenge vi opptrer nesten samlet i landbruket, slik som i dag, er vi nesten uangripelige. Å spise kommer aldri til å gå av moten. Så må ikke politikerne våre tro at overskuddet av mat på verdensmarkedet vil vare. Derfor er vi nødt til å overleve til det virkelig blir behov for oss, sier Ellingsbø.

Les også

Nå må bøndene henge med i Aps og Sps jordbrukssignaler

Kommentar:

Som Columbus

Gjennom mange år har han møtt utrolig mange flinke folk med pågangsmot, innsatsvilje og framtidstro. Folk som gir tro på det matprodusentene holder på med utgjør en forskjell og sikrer en god utvikling og et framtidsrettet landbruk.

Dette selv om de møter hindringer i form av ideologiske politikere som, ifølge Ellingsbø, har stor vilje til å endre uten å vite hva de endrer til eller hvorfor.

– Men dette overlever vi, sier Ellingsbø og sammenligner disse politikerne med Columbus.

– Ikke visste han hvor han var. Ikke visste han hvor han skulle. Ikke visste han hvor han hadde vært. Holder vi en stø og resultatorientert kurs og så lenge det er en samlet landbruksnæring, er vi nesten uangripelige.

– Er Ap nå blitt slike Columbuser?

– De er vel litt på veg kanskje.

Styrke de små

– Vi er opptatt av å styrke små og mellomstore bruk i distriktene, sier Kristina Hegge.

Nå er det hun som nyvalgt fylkesleder som skal fronte Oppland Bondelags syn i vårens jordbruksoppgjør.

I uttalelsen foran vårens vakreste eventyr skriver Oppland Bondelag at de regner med krevende forhandlinger også i år, men at de går inn i forhandlingene med mål om å få til en jordbruksavtale som gir en positiv utvikling for næringen og bøndene.

De har satt opp fire prioriterte områder i vårens forhandlinger.

– Styrke økonomien på små og mellomstore bruk, blant annet gjennom virkemidler til fornying og vedlikehold av driftsapparatet.

– Styrking av økonomien i kornproduksjonen

– Stimulere til betre utnyttelse av gras – og utmarksressurser

– Sikre produksjonsfordelingen og et aktivt landbruk over hele landet.

Styrke korn

– Vi må ha et differensiert landbruk over hele landet. For å få til dette må vi styrke kornøkonomien. Det vil gi mer produksjon på dyr i distriktene, sier Hegge.

Nå «grugleder» hun seg til å bli fylkesleder og har ordnet både med ekstra avløser og kårfolk på garden hjemme på Biri for å få hverdagen til å gå rundt. Trond Ellingsbø anslår fylkesledervervet til 75–80 prosent av et årsverk, så det krever mye tid.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle bli leder da jeg sa ja til å bli nestleder. Men dette året har lært meg mye og vært så spennende. Da anledningen bydde seg og de hjemme sa det var greit, så klarte jeg ikke å si nei til ledervervet, sier hun til GD.