Hvis du tenker at bøndenes kamp er kamp for eget gårdsbruk, så les videre. Fra hele landet ropes det krise. Bønder sender dyra til slakt. Altfor mange bønder ser ikke lenger en fremtid i å produsere mat.

Onsdag 27. april starter årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret er en kamp for at vi alle i framtida skal ha norskprodusert mat på bordet hjemme.

Hadde du likt om melka du gir til barna hver dag kom fra en gård med masseproduksjon, uten like høye tanker om dyrevelferd et eller annet sted i Europa?

Norsk mat er en trygghet for at tacofredagen inneholder kjøtt, melkeprodukter og grønnsaker fra et jordbruk med strenge krav til plantevernmidler, antibiotika og friske dyr.

Dessverre har vi nok altfor lenge tatt tatt trygg norsk mat som en selvfølge. Det kan vi ikke lenger. Krigen i Ukraina har ført til færre matvarer i diskene i både Norge og resten av verden. Det vil også klimakrisen gjøre. For første gang siden 2. verdenskrig har nordmenn, både på grunn av krigen men også under koronakrisen, erfart at det kan være lurt å ha et lager med mat.

Sjelden har så mange snakket om hvor viktig det er at Norge kan produsere mat til egen befolkning. Samtidig er matproduksjonen i distriktene i ferd med å smuldre opp.

Selv om de frustrerte bøndene er mange, vil kraften bli enda større dersom både folk flest og andre deler av næringslivet øker presset.

Forventningene fra spesielt Senterpartiet sine velgere er stor. Klarer ikke Sp å levere på både både umiddelbare kompensasjonsordninger for kostnadsøkninger og tetting av inntektsgapet, kan vi ikke i framtida ta god tilgang på norsk mat som en selvfølge.