Bønder, bøter og budsjettkutt

Marit Fougner er kritisk til at ladbrukskontoret vil straffe bønder som har dyrket opp kantsona mellom to eiendommer.

Marit Fougner er kritisk til at ladbrukskontoret vil straffe bønder som har dyrket opp kantsona mellom to eiendommer.

Av
DEL

leserinnlegg 
Jeg viser til oppslag i GD onsdag 11. mars 2020 angående straff til to gardbrukere i Rudsbygd for å ha fjernet skillet mellom to eiendommer.

Landbruksmyndighetene har selvfølgelig loven på sin side. Likevel blir dette maktarroganse, maktmisbruk og sløsing med offentlige midler, og det dokumenteres i tillegg overtallighet på det felles landbrukskontoret når man har tid til å bruke ressurser på en slik sak.

Saklig sett har gardbrukerne her satt et godt eksempel til etterfølgelse for flere – slike skiller mellom gardene representerer ikke verdier i form av kulturlandskap, artsmangfold mm som myndighetene hevder. I stedet representerer skillene grunnlag for uønsket spredning av ugras av ulike slag – i dagens kontekst spesielt ift. spredning av uønskede, svartelistede planter som kjempespringfrø, floghavre, tromsøpalme m.fl.

Landbrukskontoret, som er felles for Gausdal, Lillehammer og Øyer, bruker store ressurser på å etterforske, straffe og straffeforfølge representanter for næringa de er satt til å bistå med veiledning og opplysning. Landbrukskontoret bør ikke først og fremst være til stede for å drive etterforskning og straffeforfølgning av næringa når representanter for næringa forsøker å effektivisere egen drift. Lønnsomheten i landbruket er nå så dårlig at næringa trenger bistand til å øke lønnsomheten – næringa trenger ikke å bruke ressurser på å slåss mot sine egne rådgivere.

Gausdal er på Robek-lista. Vi råder kommunen til å kutte i antall stillinger på landbrukskontoret i stedet for å kutte i helsevesenet, når kommunen velger å prioritere å bruke ressurser på denne måten.

Marit Fougner, Gausdal, gardbruker og leder av Gausdal Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags