Nok en gang er Lillehammer Olympiapark i økonomisk krise og nok en gang spør selskapet politikerne om mer penger. I går bevilga formannskapet nye 1,5 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd. Rødt var eneste parti som stemte mot denne bevilgninga.

Olympiaparkens beregnede underskudd er nå på 10 millioner kroner. Kanskje er det på tide å la selskapet gå konkurs? Hvor lenge skal kommunen sprøyte inn ferske penger til et kommersielt aksjeselskap? I økonomiske krisetider må vi prioritere kjerneoppgavene i kommunen, som å gi innbyggerne våre gode helse- og sosialtjenester og gode oppvekstvilkår. Kanskje er det på tide at Lillehammers politikere prioriterer ned Olympiaparken og opp kommunens kjerneoppgaver.

Eva Marie Mathisen og Øyvin Aamodt, kommunestyrerepr., Rødt Lillehammer