Å ha et sted å bo betyr mer enn å ha tak over hodet. Se for deg hvordan det ville vært å ta utdanning eller gå på arbeid uten et sted å bo. En bolig er grunnlaget for helsa vår og for vår evne til å delta i samfunnet.

Bostøtten skal sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. En ordning som bare det siste året har blitt enda viktigere. Mange har fått hjelp til å betale de høye strømregningene via økt bostøtte.

Dessverre har antallet som får bostøtte gått ned de siste ti årene, og de som har fått støtte har fått mindre. Spesielt i områder der boligprisene er høye, har gapet mellom behov og hjelp økt.

Det er på høy tid å endre ordningen, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg. De mener dagens ordning er for vanskelig å forstå og støtten er for tilfeldig.

Utvalget mener det kan være enklere å overføre ansvaret til kommunene. Da kan bostøtten tilpasses annen hjelp og lokale behov. Vi mener det vil skape nye utfordringer å overføre ansvaret fra staten til kommunene.

Vi vet så altfor godt at mange distriktskommuner allerede sliter med å få endene til å møtes. Å pålegge kommunene nok en oppgave, vil føre til ytterligere skjevfordeling mellom velstående og fattige kommuner. Personer som trenger bostøtte risikerer å føye seg inn i rekken av ofre for skrantende kommuneøkonomi.

Det er på tide å gjøre bostøtteordningen bedre, slik at støtten når fram til dem som trenger det. Prisene på mat, strøm og drivstoff vil fortsette å være høy. Med også en stadig økende rente, vil bostøtteordningen bli viktigere for flere. Bostøtten må tilpasses dagens behov.