Kommunestyret i Sel er delt. En minimal overvekt mener at det er fornuftig å se til midtdalen for samarbeid om brannvernledelse. I mange tilfeller kunne nok dette vært lurt, spesielt hvis midtdølene hadde sett til norddalen når det gjelder f eks samarbeid om både legevakt og oppslutning om NGLMS. Men det er ikke tilfelle. I all hovedsak har midtdølene vendt seg sørover når det gjelder samarbeid, og vi i norddalen har løst våre utfordringer innad i region. NGLMS er et godt eksempel på det, der vi nabokommuner til Sel har støttet opp om vertskommunen. Otta er også vårt regionsenter.

Både Lesja og Skjåk har felles operativ brannvernledelse med våre nabokommuner Dovre og Lom. Vi mener det er særdeles viktig med lokalkunnskap om både geografi og avstander i samtlige blålysetater. Stedlig ledelse gir trygghet for både ansatte og innbyggere. Våre tilsette i brannvesenet orienterer oss om et godt faglig samarbeid i regionen, med ulike faglige styrker hos den enkelte. Fire kommuner har overordna vaktsamarbeid.

Vi har hatt runder og utredninger om brannsamarbeid i norddalen, bl a initiert av brannsjefen i Lesja og Dovre. Tidligere brannsjef i Sel, nå i midtdalen, Tom Nilstad, uttalte følgende i GD for litt over 1 år siden: «I norddalen er det også gjort forsøk på å få til et større samarbeid. Så langt uten å lykkes. Tidligere på 2000-tallet ble et samarbeid med alle seks kommuner utredet. Sist gjaldt det kun Vågå og Sel. I brannvesenene var vi enige om det faglige, men det stoppet lenger opp i systemet, sier Nilstad.»

Hvor strandet disse utredningene? Var det politikere i Sel kommune som stoppet prosessene? Kunne det være at utredningene pekte på at en heltidsstilling i brannvesenet måtte lokaliseres et annet sted enn på Otta? I debatten da sak om brannsamarbeid ble behandlet sist mandag, kunne vi høre representanter i Sel kommune uttale: samarbeid i regionen har ikke blitt slik Sel har ønsket det.

Vi vil understreke at vi er seks likeverdige kommuner og parter når det gjelder samarbeid i norddalen. Vi siterer fra NIBR rapport 2021:2 Mindre byer og regionsentres rolle og funksjon i regioner og regional utvikling:
Regionsentrene er avhengig av sitt omland, som omlandet av sitt regionsenter. Dette fordrer at det utvikles et godt samarbeidsklima mellom senter og omlandskommuene, og at et slikt samarbeid blir basert på likeverdighet mellom kommuner uavhengig av størrelse og sentralitet.

Det er grunn til undres over hvilke intensjoner Sel har for å fravike prinsippet om regionsamarbeid. I all utvikling er det et vesentlig poeng i å ta vare på og bygge videre på det som fungerer godt, fremfor å rive ned og sette fokus på det negative. Vi har et faglig samarbeid, og operativ brannvernledelse som fungerer godt i deler av regionen. Hva skal til for at det også skal bli bra for regionsenteret?

Mariann Skotte og Edel Kveen, ordførere Lesja og Skjåk (Sp)