Forbudet forlenges med én uke, fra 13. juli til 20. juli.

Forbudet gjelder for alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogmark. Det gjelder også engangsgriller. I tillegg er alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke totalforbudt. Både i landbruket, annen næring og hos private.

Det gjelder for Ringebu og Fron-kommunene.

I brevet sendt til GD skriver brannvesenet følgende:

«Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder blant annet:

– Kantslått

– Motorisert aktivitet i skogbruket

– Bruk av skytebaner

– Framføring av tog med normal hastighet»

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning.