Brannutrykning til Dovre kyrkje

Brannmannskapene som rykket ut til Dovre kyrkje lørdag ettermiddag kunne raskt konstatere at det var falsk alarm.