(Oppland Arbeiderblad:) Sammenstøtet skjedde i forbindelse med en forbikjøring i svært lav hastighet. Ingen av de involverte skal ha blitt skadd, men de to personene som satt i privatbilen ble sendt til legevakt for sjekk etter kollisjonen.

– Jeg vil beskrive det som et trafikkuhell. Det skjedde under en forbikjøring ved innkjøringa til parkeringsplassen ved Bitihorn, sier beredskapsleder Jan Arnstein Rustøe i Valdres brann og redning.

– Bilen var ikke kjørbar etter ulykken, sier han.

Begge bilene måtte berges etter uhellet, og Valdres brann og redning er nå en bil i manko.

– Det gikk ikke ut over vår innsats på stedet, og det går heller ikke ut over beredskapen vår i tida som kommer, sier Rustøe.

– Dette er egentlig en feiebil, men vi bruker den også ved andre hendelser, sier Rustøe.