Sammen med ildsjeler, huseiere, utbyggere og kommunene er Innlandet i ferd med å løfte seg ut av bredbåndsskyggen. Det har vært en historisk satsing de siste tre årene.  Hedmark og Oppland fylkeskommuner har brukt over 130 millioner på bredbåndsutbygging, som sammen med kommunens egne investeringer og NKOM midlene har bidratt til utbyggingen til over 20 000 husstander områder som har vært lite aktuelle for kommersielle aktører å bygge ut.

Vi er opptatt av alle skal ha like muligheter. Vi bidrar til å bygge ned digitale klasseforskjellene, og legge til rette for at alle kan delta i samfunnet. Skal ungene få gjort lekser, velferdsteknologi fungere og folk skal få betalt regninger er bredbånd nødvendig.

Vi skal fortsette satsingen på bredbånd inn i det nye Innlandet. Innlandet er stort, og det er mange områder som er ikke er aktuelle for kommersielle aktører å bygge uten at fylkeskommunen og kommunen bidrar.  Men skal vi lykkes med å få bredbånd til hver eneste krik og krok må regjeringen bidra med en større pott penger enn det de gjør i dag. Det er jo oppsiktsvekkende at det er vi og kommunene i Innlandet som har bidratt mest for å sikre helt nødvendige tjenester.

Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal kunne ha en lettest mulig hverdag og kunne ta del i samfunnet. Det er også helt nødvendig for utviklingen av distriktene og bidrar til kommunene kan skape attraktive bosteder og skape vekst i næringslivet. Bredbånd er like viktig som strøm, vann og vei i dagens samfunn.