Bredere kompetanse i brannvesenet skal komme i tillegg, ikke i stedet for statlige tjeneste

Nærmest: Brannvesenet er ofte nærmest når behovet for assistense dukker opp, også behovet for helsehjelp.

Nærmest: Brannvesenet er ofte nærmest når behovet for assistense dukker opp, også behovet for helsehjelp.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

gd mener
Brannvesenet får
stadig flere helseoppdrag. At etaten er først på stedet når det smeller langs vegene, har vi blitt vant til. Der kan oppdraget omfatte alt fra livredning og frigjøring av fastklemte ulykkesofre, til dirigering av trafikk. Nå må det også jevnlig rykkes ut også til rene helseoppdrag.

Det er riktig å se alle redningsetater i sammenheng. Økt kompetanse og nytt utstyr nært innbyggerne, er en riktig utvikling. Samtidig er det uheldig dersom et brannvesen med bredere kompetanse og nytt utstyr fører til at andre deler av samfunnsberedskapen bygges ned.

Brannvesen er fortsatt et kommunalt anliggende. Selv om tjenesten gjerne er organisert interkommunalt, er det opprettholdt en desentralisert struktur på både mannskap og utstyr. Brannvesenet er rett og slett svært ofte nærmest, når behovet for assistanse oppstår.

Det betyr at eiere og beslutningstakere sitter nærmere sine brukere enn hva de gjør i den statlige delen av redningstjenestene, politi og helsevesen. Og når helsevesen og politi omstrukturer og omorganiserer for blant annet å innfri skiftende regjeringers effektiviseringskrav, øker belastningen på kommunene.

Bredere kompetanse i brannvesenet skal komme i tillegg, ikke i stedet for statlige tjenester

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, frykter det vil gi dårligere kvalitet på helsehjelpen folk får når brannmannskaper må settes inn for å gi den hjelp andre etater skulle gi. Den bekymringen deler vi.

Samme direktorat har selvsagt rett, også når de forklarer brannvesenets mange helseoppdrag med sentralisering av helsetjenester. Bredere kompetanse i brannvesenet skal være et tillegg til de statlige tjenestene, og ikke det som gjør det mulig for et statlig helsevesen å trappe ned eller sentralisere sine tjenester.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags