Brøtningene kjemper for å redde basseng på Brøttum – og mener de har en løsning

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsgruppa på Brøttum får innpass i oppvekstkomiteen for nok en gang å få legge fram sine argumenter i bassengsaken. De vil snu bassenget og bygge der det står i dag.