Gå til sidens hovedinnhold

Bruk heller pengene på helse, skole og omsorg!

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det pågår for tiden en diskusjon mellom Høyre og Arbeiderpartiet i Lillehammer om hvorvidt det skal bygges en ny veg mellom Nordseter og Hafjell.


Høyre beskriver at forslaget er ment som «hensynsfull utvikling», fremfor at kommunens naturområder skal «være et naturreservat for de omkringliggende kommunene» (21.1.). For oss fremstår forslaget som alt annet enn hensynsfull utvikling. Vi vil heller beskrive det som et kortsiktig, kapitalistisk forslag, der prisen, utover kroner og øre, er rasering av Lillehamringenes favorittområde. Et område, som dette forslaget viser, trenger å beskyttes mot utbygging.

Når en ser hvordan våre nabokommuner Øyer og Ringsaker behandler sine fjellområder, er dette ikke eksempler til etterfølgelse, men en tydeliggjøring av hvorfor Nordseter og Gropmarka trenger en markagrense for å beskytte mot hensynsløs og fragmenterende utbygging. Da kan vi sørge for at generasjoner også i fremtiden kan nyte godt av Nordseter og Gropmarka, slik mange av oss i dag gjør. Det vil for MDG være hensynsfull utvikling.


Å bygge en ny vei, vil koste anslagsvis mellom 50 og 90 tusen kroner pr. meter, ifølge hjemmesidene til Statens vegvesen. Litt avhengig av trasévalg, vil veien som Høyre ønsker seg være mellom 4 og 6 km lang. Den kan dermed få en prislapp på rundt 250 millioner kroner. Med en slunken kommunekasse er det jo bare fantasien som setter grenser for hva en kan bruke 250 millioner kroner til ...


Vegutbygging er i seg selv en forurensede geskjeft. Før biler skal begynne å kjøre på «snarveien» på fjellet, vil 4–6 kilometer vegutbygging medføre CO2-utslipp som det vil ta årevis å «spare inn» igjen, uavhengig av om den skal gå i tunnel eller ikke. Vi etterspør derfor det reelle behovet for en slik vei. Det må være et ikke ubetydelig antall biler som skal kjøre på denne veien, dersom det skal forsvare CO2 utslippene knyttet til vegutbyggingen. Og er det i så fall det vi vil ha?

Nordseter er under press. Mens Hafjell og Sjusjøen snart drukner i hytter og hyttefolk, kan Nordseter i fremtiden tjene på at vi tar vare på de kvalitetene som dette området fortsatt innehar på grunn av en restriktiv utbyggingspolitikk. Folk drar til fjells for å oppleve natur! Når natur i verdenssammenheng blir mangelvare, er vi heldige som fortsatt har Nordseter og Gropmarka.

Mennesker som vil bevege seg mellom Nordseter og Sjusjøen bør fortsette å gjøre det slik som de har gjort i årevis, ved å gå, sykle eller gå på ski. Det vi heller burde ha prioritert, er å få satt opp flere benker langs turstiene på sommerstid, slik at også bevegelseshemmede i større grad kan ta del i friluftslivet.


Lillehammer har vedtatt at byen skal bli Norges første nullutslippsby. Skal vi klare å nå dette målet må vi klare å tenke nytt. Veiutbygging er gamle tanker fra 70-tallet da bilen sto i høysetet. I fremtiden vil sammenhengende naturområder bli mangelvare. Nettopp derfor må Nordseter og området rundt må behandles som den verdien det er, nemlig et av regionens viktigste rekreasjonsområder. I dette bildet er det ikke plass til en ny vei mellom Nordseter og Hafjell.