Gå til sidens hovedinnhold

Bruken av appen gir liten mening. Faren for negative konsekvenser er svært stor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lillehammer kommune har åpnet en app – som har fått navnet «Gi mening». Det er lagt ut en sak så langt – hvor befolkningen kan gi innspill på spørsmålet om «fotballhall på Stampesletta». Herunder om det er greit at kommunen gir bort store arealer til Lillehammer Fotballhall AS og det private næringsliv. Næringslivet får tomteareal mot å finansiere fotballhallen.

Det er mye en kan si om en slik utvikling. Personlig er jeg imot en slik prioritering, og at vårt felles frilufts- og idrettsområde selges og reduseres til fordel for etablering av boliger og næringsvirksomhet.

Saken er både alvorlig og av prinsipiell karakter, jeg vil derfor trekke fram noen utfordringer og betenkeligheter – ved kommunens forsøk på å kommunisere med sine innbyggere gjennom en app.

Et lokaldemokrati er avhengig av god kommunikasjon, og at organisasjoner og befolkningen gjøres kjent med hvilke saker som kommunen og politikerne jobber med i tråd med offentlighetsloven og opplysningsplikten til «alle».

«Gi mening-appen» kan medvirke til økt engasjement, men bruken av en slik app krever at kommunens politiske og administrative ledelse har avklart, og informert om form og innhold, og ikke minst hva som legges ut av spørsmål, og hvordan svarene kan, og vil kunne innvirke på politikerne og kommunens videre behandling av saken. Jeg har ikke registrert at det har skjedd.

Politikere på statlig og kommunalt nivå påvirkes mer og mer av lobbyisme. Det kjøpes utredninger fra konsulentbyråer, som forsterker de meningene som oppdragsgivere har betalt for, og noen ganger benyttes meningsmålinger. Det blir færre politiske møteplasser, og åpne politiske møter erstattes i stor grad av digitale løsninger. Denne utviklingen vil lett svekke demokratiske prosesser og fellesskapet.

Generelt virker det som det offentlige bygger opp sin informasjonsvirksomhet ut fra at innbyggerne skal skaffe seg digitalt utstyr (telefon, PC, nettbrett), abonnement og tilkoblinger mv. – hos private.

Det undergraver demokratiet, i og med at mange, ut fra alder, økonomi, funksjonsevne ikke er digitale, eller er digitale nok. Det kan være i strid med menneskerettighetslovene.

En feil bruk av appen kan lett føre til polarisering og unødvendige og uheldige motsetningsforhold i kommunen, samt svekke tilliten til det politiske systemet.

Bruken av appen, og spørsmålene som stilles, kan oppfattes som ledende og fremstå som manipulerende, og kan påvirke vedtak i en form som oppleves som udemokratiske.

Gitt at f.eks. 150 personer svarer at det er greit at det åpnes for bolig- og næringsvirksomhet på Stampesletta, og at disse utgjør 75 % av avgitte svar. Da må en ikke la seg blende av prosentene, men ta inn over seg at disse 150 stemmene bare utgjør om lag 0,68 % av de stemmeberettigede i Lillehammer kommune.

Bruken av denne appen gir derfor liten mening, men faren for negative konsekvenser er derimot svært stor.

Jørund Hassel, Lillehammer