Bruker Lillehammer kommune fortsatt kostbare vikarer?

INTET NYTT:: Allerede i 2017 betalte Lillehammer kommune 6 mill. kroner i bøter for ferdigbehandlete pasienter. Hva har kommunen foretatt seg i mellomtida, spør innsenderen ordfører Ingunn Trosholmen..

INTET NYTT:: Allerede i 2017 betalte Lillehammer kommune 6 mill. kroner i bøter for ferdigbehandlete pasienter. Hva har kommunen foretatt seg i mellomtida, spør innsenderen ordfører Ingunn Trosholmen..

Av
DEL

Leserinnlegg
I et oppslag i GD mandag 25. november kommer ordfører Ingunn Trosholmen med en del synspunkter omkring problemene kommunen har med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset på en forsvarlig måte.

Ut fra hennes fremstilling ser det ut som om dette er et nytt problem, og at Lillehammer kommune har prøvd å tilpasse seg en ny situasjon.

I kommunedelplanen som ble fremlagt i oktober 2018 kommer det fram på s. 26. at en allerede i 2017 betalte ca. 6 mill. kr. i bøter til helseforetaket.

I tillegg var det kjent at ordningen fra 01.01.2019 også ville omfatte pasienter innen psykisk helsevern, og personer som har krav på tverrfaglig spesialisert behandling, samme side i planen.

På side 28 i planen vises til at Gartnerhagen 6, med 32 heldøgnsplasser, ble åpnet i 2018. Kapasitetsøkningen betyr at målsettingen om at 18 prosent av antall innbyggere over 80 år kan tilbys heldøgns omsorgsplass er oppnådd. At dekningen omfatter utskrivningsklare pasienter bør være selvsagt.

Fakta er:

I 2018 var politikerne kjent med hvor store bøtene var for utskrivningsklare pasienter.

I 2018 var planlagt dekningsgrad for brukere av heldøgnsplasser oppnådd.

Spørsmålene som reises på bakgrunn av Trosholmens utsagn i GDs oppslag blir da:

Er det gjennomført tiltak etter høsten 2018 som øker kommunens evne til å ta i mot utskrivningsklare pasienter?

Kan ordføreren dokumentere at 32 nye heldøgnsplassene på Gartnerhagen 6 er betjent av kommunalt ansatte eller blir behovet dekket av vikartjenester?

Lillehammer kommunes budsjett er et hett tema for tiden. Politikerne bør vite at kostnaden for en vikar er omtrent dobbelt så høy som for en fast ansatt. I dette tilfellet sparer en seg altså til fant ved la være å ansette medarbeidere i helse og omsorgssektoren.

Når det kjøpes vikartjenester for nærmere 40 mill. kr. i løpet av ett år så må det være et alvorlig tankekors for et parti som på papiret går inn for størst mulig grad av fast ansatte innen helse og omsorgssektoren.

Olav Bonesmo, Lillehammer


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags