Det melder daglig leder Sebastian Esko Riel-Saua i en e-post til GD onsdag morgen.

– Det er vemodig å gjøre dette, men styret har etter nøye overveielse konkludert med at grunnlaget for videre drift ikke foreligger, skriver Riel-Saua, daglig leder i Brunbjørn. 

Ledelsen viser til at selskapet over tid har befunnet seg i en lite gunstig økonomisk situasjon og at de økonomiske utfordringene har sin opprinnelse fra vinteren 2021/22 og har blitt gradvis forverret gjennom sommeren og høsten 2022. 

– Presset økonomisk situasjon

– Vår oppfatning er at årsaken til problemene skyldes en kombinasjon av at Brunbjørn AS grunnet mangelfull administrasjon ikke fikk ferdigstilt sine prosjekter i 2021 og at prosjektene for 2022 ble sent igangsatt, melder Riel-Saua. 

Han viser til at prosjektene ble håndtert av den tidligere ledelsen og det tidligere styret i Brunbjørn AS. 

– Konsekvensen av den sene igangsettelsen og manglende ferdigstillelsen var at Brunbjørn AS’ marginer på prosjektene ble lavere som følge av at man måtte dekke selskapets faste kostnader over en lengre tidsperiode enn det som var opprinnelig estimert. Dette satte selskapet i en presset økonomisk situasjon, skriver Riel-Saua i e-posten. 

Riel-Saua er også daglig leder for SRS Networks som har vært underentreprenør for Brunbjørn i fiberprosjekter. I august ble han satt inn som ny daglig leder i Brunbjørn. 

– Problemene med selskapets sene igangsettelse for sesongen 2022 ble kjent for selskapets underentreprenør SRS Networks AS, og SRS varslet derfor styret og administrasjonen i Brunbjørn AS om hvilke tiltak som måtte bli iverksatt. Problemene viste seg imidlertid å vedvare, da Brunbjørn AS’ tidligere administrasjon og styre ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak. Som følge av dette hevet SRS alle sine kontrakter med Brunbjørn AS våren 2022. Etter en lengre dialog med daværende ledelse i Brunbjørn AS i etterkant av hevingen valgte man allikevel å fortsette arbeidene for å sikre begge parters interesse, hevder han.

Tømt kassakreditt

Etter at nytt styre ble valgt inn august, ble imidlertid selskapets bankkonto frosset, og daglig leder hevder at kassakreditten nærmest var tømt. Det bidro til at Brunbjørn ikke fikk betalt underleverandørene. 

– Dette gjorde at produksjonen i de ulike prosjektene stoppet opp, med den påfølgende konsekvens at betaling fra kundene til Brunbjørn AS uteble, skriver Riel-Saua.

Han hevder at konsekvensen av manglende produksjonen og at Brunbjørn AS ikke fikk gjennomført løpende utbedringer av reklamasjoner grunnet manglende betaling til Brunbjørn AS’ underleverandører, ble at flere av Brunbjørn AS’ kunder hevet sine avtaler.

– Dette gjorde at inntektsgrunnlaget til Brunbjørn AS bortfalt og vi ser dessverre ingen annen løsning enn å begjære oppbud, fastslår Riel-Saua. 

SRS taper over 30 millioner kroner

Riel-Saua viser til at største aksjonær Viddas og SRS taper store beløp på grunn av oppbudsbegjæringen.

– SRS alene går på et tap i overkant av 30 millioner kroner, skriver han.  

Han mener det er trist og vemodig å måtte begjære oppbud av et så flott selskap som Brunbjørn AS. 

– Brunbjørn AS har vært et solid firma med lokal forankring, og vi er stolte over den jobben alle ansatte ute i produksjonsfeltene har gjort, skriver Riel-Saua.