Gå til sidens hovedinnhold

Budsjett 2022 – hvor er bærekraften?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I et budsjettforslag for noen år tilbake, advarte kommunedirektøren om at utkastet ikke var bærekraftig. Partiene i posisjon overså advarselen, og utkastet ble etter kosmetiske endringer deres eget budsjett

For 2022 er det ingen advarsler om manglende bærekraft i kommunedirektørens budsjettutkast, men mangel på bærekraft blir dokumentert ved at redusert vedlikehold er en gjenganger på flere av kommunens ansvarsområder til neste år.

Lillehammer kommune har allerede fått negativ, landsdekkende oppmerksomhet fordi en ikke maktet å skifte pærer i gatelysene. Problemene ved svarte gatelykter ble naturligvis fordelt tilfeldig mellom innbyggerne, men ulempene som oppsto ble avfeid av ordføreren ved å vise til at problemene skulle løses i neste års budsjett.

Enhver som eier noe som helst – fra tråsykler til egne boliger – vet at å utsette vedlikehold er å skyve problemer foran seg. En blir tvunget til nødløsninger når bilen stopper langs landeveien eller at det blir vannskader når taket lekker. De fleste vet også at nødløsninger er kostbare og følgeskader som skyldes manglende vedlikehold kan bli store.

Når utsatt vedlikehold er et gjennomgående trekk i 2022 års budsjettutkast, er det lite trolig at gatelysene vil skinne i flere gater i 2022 enn i 2021, men hva som verre er – på hvilke andre kommunale ansvarsområder kan vi som innbyggere oppleve svikt til neste år som følge av manglende vedlikehold?

Har kommunale sjefer for de forskjellige ansvarsområdene gjort seg opp noen mening om hvilke økonomiske konsekvenser som oppstår ved redusert vedlikehold? Hvor kan problemer oppstå? Er det utført risikovurderinger?

Det er grunn til å være bekymret, særlig når det er offentlig kjent at en kommunal leder for en tid tilbake forsøkte å unnta fra offentlighet at en kommunalt eid idrettshall hadde et oppsamlet vedlikeholdsbehov på 50 millioner kroner. Bekymringene blir ikke mindre ved at nye vedlikeholdsoppgaver vil belaste vedlikeholdsbudsjettet i 2022 – skal Terrassen være det statussymbolet enkelte vil den skal være kreves et fortløpende vedlikehold også der – eller skal snø og is bli liggende til vårsola ordner opp?

Hvis kommunedirektørens forslag om redusert vedlikehold blir en del av neste års budsjett må vi som innbyggere være forberedt på at svarte gatelykter kan bli som småting å regne dersom det oppstår svikt i andre, vesentlige kommunale tjenester.

Manglende bærekraft i et kommunalt budsjett burde tenne røde varsellamper i alle politiske partier, men hvis MDG, med sitt fokus på bærekraft, bidrar til at redusert vedlikehold skal redde neste års budsjett blir det langt mellom liv og lære.

Olav Bonesmo, Lillehammer