Budsjett: – Denne gangen blir lillehamringene berørt

Færre årsverk, mindre vedlikehold av kommunale bygg, lavere beredskap, redusert tilbud til fotball og is, fjerning av tilskudd til idretten og økte gebyrer. Dette er noen av forslagene sektor for by og samfunnsutvikling vurderer og som tilsvarer kutt i kostnader på 18 millioner kroner.