Jeg er helt enig med Tore Rugsveen. De fleste kommunene jobber for klimaet, og butikker på Mosetertoppen er et stort tiltak for nettopp det. Vi har også et stort hyttefelt på Lisætra litt lengre nord. Dette må få veiforbindelse til butikken på Mosetertoppen. Da vil dette bli enda bedre tiltak i klimaregnskapen. Glørbilene vil kunne slippe å kjøre ned i bygda og opp igjen til Moseteåsen, da disse hyttefeltene ligger bare noen hundre meter fra hverandre. Det samme gjeller for alle på Lisetra som vil i alpinbakken. Dette er et prosjekt som vi etter min mening ikke kan si nei til.

Torgeir Dalbu, Øyer