Gå til sidens hovedinnhold

Buvollen barnehage må reddes

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da kommunen vedtok å legge ned Buvollen skole, vedtok de samtidig å opprettholde og videreføre Buvollen barnehage og sikre en langsiktig finansiering av grendehusfunksjonen. Det ble igangsatt planer for nybygg kostnadsberegnet til ca 10-12 millioner kroner. Buvollen barnehage ble tatt i bruk i mars i år. I denne forbindelse henviser vi til kraftsamlingsvedtaket fra 22.02.2018 . Vi imøteser en konkret oppfølging.

Det ble stor forargelse da vi registrerte et forslag om nedleggelse av Buvollen barnehage. Dette kan ikke aksepteres. Om forslaget skulle bli vedtatt, vil det bety at kommunen trekker seg ut av utkantområdene i kommunen. Dette står i sterk motstrid til kraftsamlingsvedtaket nevnt ovenfor. Det er for oss totalt uforståelig å bygge en ny barnehage til ca. 10-12 millioner kroner, for deretter å true den med nedleggelse 5 måneder etter åpningen. Vi oppfatter dette forslaget som lite gjennomtenkt for den langsiktige utviklingen i bygda.

Lillehammer kommune omfatter både by og bygd. Vi undrer oss på hvorfor det skal tas fra de som har minst, da vi slett ikke er ansvarlige for den dårlige økonomien i kommunen.

Dersom Lillehammer kommune og politikerne skal ha et snev av troverdighet i denne saken, ber vi om at barnehagen fortsetter som før og at vi kan få grendehusfunksjonen opp å gå. Vis oss at det vedtatte kraftsamlingsvedtaket blir fulgt opp og gjennomført slik at det blir attraktivt for yngre familier å bosette seg i grenda.

Uten skole og barnehage vil vi stå uten kommunale tilbud.

Hedvig Bleken, leder, Rudsbygd grendeutvalg