Bybusser kjører med så få som fire passasjerer per tur

Bare 4,6 personer reiser i snitt med bybussen fra Rødsildrevegen i folketette Vårsetergrenda til skysstasjonen i sentrum av Lillehammer. I gjennomsnitt er omtrent tre fjerdedeler av bybussene til enhver tid tomme, året rundt.