Bygde veranda uten å søke - risikerer 500 kroner dagen i mulkt

En boligeier i Lillehammer risikerer å måtte rive verandaen han har satt opp, og betale tvangsmulkt på 500 kroner dagen.