Bygdeallmenning frifunnet i jaktrabalder

Skjåk allmenning har utestengt to jegere fra jakt i henholdsvis tre år og ett år. Jegerne gikk til søksmål for å få belyst saken i retten. Nå har tingretten frifunnet allmenningen.