Undertegnede er omtrent like gammel «gubbe» som Torgeir T. Garmo i Lom, og er som han bekymret for det som om 10-20 år vil være igjen etter oss. Han er mest opptatt av naturen og klimaet, som nå forringes.

Jeg er mer opptatt av samfunnsutviklingen: At mange ungdommer flytter ut fra bygdene for å skaffe seg god utdannelse, og at de med det får bra stillinger mer sentrale steder, så de ikke kommer tilbake til hjembygda. Det er ikke stor reduksjon av folketallet i bygdene, ennå; men voksende andel av befolkningen der er «eldre». Da blir det vel stor reduksjon når «eldrebølgen» ebber ut!

Kongespeilet er en slags lærebok, som antakelig ble skrevet midt på 1200-tallet. Der hevdes det at «uår på folk» er den verste ulykken som kan ramme et land. Hundre år senere kom Svartedauen med skip til Bergen, og bekreftet den vurderingen! I Europa døde veldig mange unge menn i den første verdenskrigen; men like etter den kom Spanskesyken, som tok livet av enda flere mennesker! Korona-pandemi har nå vist at smittsomme sykdommer er alvorlig trussel også i moderne tid!

Langt nord i Øystre Slidre var det midt i forrige århundre vanlig setergrend med navnet Beitostølen. Nå er den setergrenda forvandlet til bylignende bebyggelse, så også navnet bør vel snart endres, fra Beitostølen til Beitobyen? Er dette negativ eller positiv utvikling?

Jeg har lagt merke til at det også er bygd ny barneskole, langt nord i Øystre Slidre. Dette tyder på at det er positiv heller enn negativ befolkningsutvikling der. Er det for-vandlingen av Beitostølen fra setergrend til fjellby, som har skaffet arbeid og inntekt til temmelig mange i den bygdekommunen, så det blir nye kjernefamilier og skolebarn der?

T. T. Garmo og noen andre misliker utvikling som den på Beitostølen, med «hytter» som er så romslige og velutstyrte at de kan fungere som boliger, og godt kan kalles «fritidsboliger». Det mest negative med den «hyttekulturen», er vel at det med mange helgeturer fra hovedbolig til slik «hytte» blir ekstra trafikk på vegene, og ekstra energiforbruk.

Det er sannsynlig at mange som skaffer seg og bruker romslig og velutstyrt «hytte» som fritidsbolig tenker framover: At fritidsboligen kan bli «fast bopel», når de blir pensjonister. På denne måten kan bygdekommuner som Øystre Slidre opprettholde virksomheter og folketall, også med enda færre i grunn-næringene jordbruk og skogbruk!

Jo Heringstad, Ås