Tunneldriften i Nedre Otta kraftverk har gått faderlig fort: Blir flere titalls millioner billigere enn antatt

Torsdag var det tunnelgjennomslag i Nedre Otta kraftverk – ett år før skjema. Og sluttregninga blir også hyggelig.