Bygger nytt med gamle materialer på Høgskolen i Innlandet

Fullt brukbare materialer som allerede er i bygget, blir brukt opp igjen når undervisningsbygget Sørhove skal renoveres. Det unike pionerprosjektet skal spare både miljø og økonomi.