Bygger om brannstasjonen for 8,5 millioner kroner

Brannstasjonen på Lesjaskog skal utvides og oppgraderes innenfor en kostnadsramme på 8,5 millioner kroner.