Bygger "Rolls-Royce" gang- og sykkelveg - sjekker 35 eiendommer i tilfelle skade

Vann- og avløpsledninger skal saneres og ny gang- og sykkelveg bygges i Søre Ål. 35 huseiere får nå kontrollert eiendommen før storarbeidet settes igang neste år.