Eidsiva Bredbånd oppgraderer til fiberbredbånd for alle deres fritidsboligkunder på Skei, Hafjell, Kvitfjell og Gålå, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi gjennomfører nå en betydelig modernisering av alle våre eldre bredbåndsnett med såkalt COAX-teknologi til fiber. Fritidsboligkundene våre på Skei, Hafjell, Kvitfjell og Gålå får dermed ferdig oppkoblet og installert internett og TV uten ekstrakostnader eller egen arbeidsinnsats, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.

Lite graving og naturinngrep

Selskapet opplyser at dette er arbeid som vil pågå gjennom 2022 og 2023, og det omfatter over 3.500 fritidsboliger.

Det er forventet at arbeidet vil koste over 100 millioner kroner.

– Eidsiva Bredbånd har i flere år etablert røranlegg for fiberledninger i mange av områdene som skal oppgraderes. På Skei er om lag halvparten av rørinfrastrukturen allerede på plass. Over 40.000 meter med fiber er klar til bruk, skriver selskapet.

Oppgraderingen skal utføres med så lite graving og naturinngrep som mulig.

Det åpnes også opp for at flere fritidsboliger som ligger i disse områdene, som ikke har abonnement hos Eidsiva kan få fiber.

– Dette forutsetter bestilling før arbeidene i de ulike områdene ferdigstilles, sier Børke.

Ferdigstilt i 2023

Arbeidene har kommet lengst på Skei, men de er også kommet i gang i Hafjell, Kvitfjell og Gålå. Prosjektet forventes ferdigstilt ved utgangen av 2023.

– Vi har satt oss mål om 100 prosents bredbåndsdekning i Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å nå målet. Flere fritidsboligkunder vil bidra til mer fiberutbygging i hele Innlandet, sier Børke.