Gå til sidens hovedinnhold

Bygging av stort antall nye seterfjøs blir neppe mulig

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Senterpartimedlem Asbjørn Stensrud synes det er leit at antallet melkebruk med aktiv setring er sterkt redusert i senere år. Han mener at landbruket, med støtte fra politikerne, bør gjennomføre et krafttak, for å stanse utvikling som egentlig er avvikling.

I innlegg datert 1. oktober nevner Stensrud trange seterfjøs og varierende beitekvalitet, som årsaker til tilbakegangen. Innlegget er illustrert med foto av seter, der den bygningen som ser ut som fjøs neppe fyller tidens krav. Dårlige fjøs er stort problem for setringen. For nybygg som skal brukes knapt ¼ av året er vanskelig å «forsvare», økonomisk sett. Særlig hvis det skal utstyres med moderne melkeanlegg samt strømaggregat.

Bygging av stort antall nye seterfjøs rundt omkring i landet blir neppe mulig. Det kan bli mulig å bygge et relativt lite antall fellesfjøs, for 2, 3 eller 4 melkebruk. Dels fordi det et melkeanlegg vil koste da kan fordeles på mye mer melk. Mest fordi det med felles fjøs blir noe mindre fjøsarbeid, som kan organiseres slik at brukerne får noe mer tid til annet arbeid, fritid, og kanskje til og med litt ferie sommerstid, som folk flest har.

I dalbygdene er det noe brattlende der traktorkjøring er risikosport, som helst bør brukes som beite. Det kan være mye dyrkbar jord oppe i seterdal, som den på fotoet Stensruds innlegg er illustrert med. Det går sikkert an å regne ut hvor stort areal som kan dyrkes opp, med like stor investering som et nytt og moderne seterfjøs. Kjøring av mange rundballer på stor traktorhenger fra seter til gard tar noe tid; men det kan vel gjøres mellom onner, og mellom morgenstell og kveldsstell i fjøset på garden?

Bøndene må forholde seg til skiftende tekniske og økonomiske forutsetninger. De som «holder på det gamle» kan ende opp med å avhende buskapen og leie bort jorda. De som både ser og tar i bruk nye muligheter, utvikler en arbeidsplass som neste generasjon gjerne vil overta.

Jo Heringstad, Ås