Før OL på Lillehammer ble Olympiaparken regulert, i et område fra Stampesletta og helt opp til Sjøsetervegen. Det er gjort store grep for utvikling i området siden den tid, med hoppbakke, skistadion, skiskytterstadion, lysløype etc. Skal vi utvikle dette videre? Skal vi bevare marka rundt oss? Ja, begge deler mener jeg. Bevaring og utvikling er ikke motsetninger, men kan tvert imot gå hånd i hånd dersom det gjøres riktig.

Å tillate en bynær fritidsbebyggelse i overkant av skistadion, vil blant annet være et viktig bidrag til fasilitetene vi alle nyter godt av i skisporene ved skistadion (eksempelvis ved årlige løypebidrag fra den enkelte fritidsenhet). Det vil være et viktig bidrag til å dempe presset på utbygging på Nordseter, og det vil kunne bli et foregangsområde for bærekraftig utvikling med fokus på grønn transport og nærhet til både urbane tilbud og fjellets kvaliteter. Dette blant mye annet.

Vi har sett det på sosiale medier lenge, dette er en diskusjon som vekker engasjement. Det er bra. Da kan vi kanskje også få til et best mulig sluttresultat. Noen enkeltstemmer roper høyt om å nekte, andre roper lavt om å tillate. Alle stemmene er like viktige, det er ikke desibelfaktoren som avgjør.

Jeg tenker folk som engasjerer seg i debatten bør gå inn i dokumentene i mulighetsstudien som nå ligger på bordet, ta en særlig titt på kartene. Alle er tilgjengelig på kommunens nettside. Da tenker jeg man vil se at tanken er en skånsom utvikling og utbygging i enkeltvise områder overfor skistadion hvor dette egner seg. Ta så en tur på Birkebeineren skistadion og i løypenettet omkring, tenk over hvordan du vil kunne se fritidsboliger i overkant av stadion (på nedsiden av Nordseterveien). Du kan for øvrig allerede se hus i høydedraget overfor stadion. Det er ikke et ubebygd område, slik noen tilsynelatende mener.

Det største hullet i marka er for øvrig allerede tatt ved at Birkebeineren Skistadion ble etablert, og senere også utvidet. Ingen kan komme og si at de mener at de går i uberørt natur om de tar turen på skistadion. Spørsmålet er hvordan og om vi kan utvikle dette slik at både rekreasjon, natur, idrett og arrangementsfunksjoner kan ivaretas. Området er viktig for byens befolkning. Området skal også etter en mulig videre utvikling på en god måte ivareta funksjonen som nærområdet for aktivitet og friluftsliv. Jeg mener vi kan klare det.

I arealvurderingen som det nå er gjort en mulighetsstudie av inngår en vurdering av landskapsvirkninger, nærmiljø og friluftsliv, landbruksforhold, naturmiljø, kulturmiljø, infrastruktur og klimaeffekter. I en samlet faglig vurdering har en kommet fram til noen enkeltvise arealer som det er mulig å undersøke nærmere med tanke på en utbygging. Det er ingen planer om å bygge ut på Lillehammer i Hafjell-skala. Vi snakker om utbygging i Lillehammer-skala. Ta vare på egenart hos oss og ta vare på miljøer.

Jeg tror vi kan lykkes. Jeg tror dette kan bli meget bra. Heia bevaring og heia utvikling.

Oddvar Møllerløkken, leder, Lillehammer Høyre