Byplansjefen i Lillehammer har sagt opp jobben

Lillehammer kommunes byplansjef, Inger Stubsjøen (62), skal begynne i ny jobb i fylkeskommunen.